مجموعه پیش دبستانی و دبستان های نام آوران علم و هنر اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

مسابقات فوتبال بین مدرسه ای

صبحانه سلامت

آموزش درپارک

شرکت در نمایشگاه آب